MasterFlow 402

Tanımı

MasterFlow 402, epoksi esaslı, üç bileşenli, özel gradasyonlu kuvars agrega içeren, kendiliğinden yerleşen grout harcıdır.

EN 1504-6

Kullanım Yerleri

 • Çok ağır makina montajlarında,
 • Yüksek dinamik yüklere maruz kalacak makine temellerinde,
 • Portal ve kule vinçlerin kiriş ve ayaklarındaki yüksek dayanım gerektiren onarımlarda,
 • Köprü mesnetlerinde,
 • Çelik kolonların temele sabitlenmesinde,
 • Deniz yapılarının onarım ve bakımında,
 • Yer altında kalan sanat yapılarının onarımında ve korunmasında,
 • Yapılarda ve döşemelerde bulunan geniş çatlakların onarımında kullanılır.

Avantajları

 • Astarsız uygulanır.
 • Kendiliğinden yerleşir.
 • Kimyasal dayanımı yüksektir.
 • Yüksek basınç, eğilme ve çekme dayanımına sahiptir.
 • Aşınma ve darbe direnci yüksektir.
 • Betona ve çelige yüksek aderans sağlar.
 • Tava ömrü ve kullanma süresi uzundur.
 • Büzülmez.
 • Solvent içermez.

Ürün Dokümanları